Buhalterinė apskaita ir imoniu steigimas Vilniuje ir Kaune Skambinkite +370 609 99018


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

Kaip įsteigti UAB arba MB pačiam?

1. UAB steigimas prasideda nuo pavadinimo rezervavimo. Užpildoma forma JAR-5 ir pateikiama Registrų centrui.  Už pavadinimo įregistravimą sumokamas 56 lt atlyginimas. Pavadinimas rezervuojamas 6 mėnesiams.

Formos pildymo ypatybės: rekomenduojame rašyti daugiau nei vieną pavadinimą. Pavadinimus pradėkite rašykite nuo labiausiai patinkančio. Jei pirmas pavadinimas bus užimtas, tuomet bus tikrinamas sekantis. Ir taip kol rezervuos pirmą laisvą.

Ar yra laisvas įmonės pavadinimas jūs galite patikrinti čia.

Prašymą laikinai įtraukti pavadinimą į juridinių asmenų registrą (JAR-5) gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jei pavadinimas registruotas ne steigėjo vardu „Registrų centrui” galima pateikti raštišką pavadinimo savininko sutikimą (notariškai tvirtinti nereikia) ir teisės į pavadinimą bus perleistos nurodytam asmeniui.

Pavadinimas rezervuojamas per vieną darbo dieną. Sekančią dieną galima nuvykti pasiimti pažymą apie laikinai įtrauktą į juridinių asmenų registrą pavadinimą.

2. Kai žinomas tikslus pavadinimas UAB steigėjai pasirašo UAB steigimo sutartį. Kai steigia vienas steigėjas pasirašo UAB steigimo aktą.

Kas turi pasirašyti UAB ar MB steigimo dokumentus?

Steigimo dokumentus turi pasirašyti steigėjai, arba steigėjų įgalioti asmenys. Jei steigėjas fizinis asmuo, tuomet įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

3. Pasirašius steigimo sutartį steigėjų įgaliotas asmuo arba steigėjas atidaro kaupiamąją sąskaitą banke. Į kaupiamąją sąskaitą banke įnešamas įstatinis kapitalas. Atidarant mažąją bendriją (MB) sąskaitos steigimo metu atidaryti nebūtina. Minimalus įstatinis kapitalas UAB (uždarajai akcinei bendrovei) yra 10.000 lt. Kai banko sąskaitoje yra suformuotas įstatinis kapitalas bankas išrašo pažymą. Šią pažymą su visais steigimo dokumentais būtina pristatyti notarui.

4. Tiek UAB, tiek ir MB steigimo dokumentai yra pristatomi notarui. Notarui pateikiami šie UAB arba MB steigimo dokumentai:

1) Kai steigėjas yra vienas fizinis asmuo: steigimo aktas, steigėjo sprendimas, įstatai, UAB akcininkų arba MB dalininkų sąrašas, patalpų savininko raštiškas sutikimas, banko pažyma apie įmokėtą akcinį kapitalą, formos: JAR-1; JAR-AF; JAR-VO-V; JAR-T; KD-1.

2) Kai yra daugiau nei vienas steigėjas: steigimo sutartis, steigiamojo susirinkimo protokolas, įstatai, UAB akcininkų arba MB dalininkų sąrašas, patalpų savininko raštiškas sutikimas, banko pažyma, formos: JAR-1; JAR-VO-V; JAR-T; KD-1.

Plačiau apie patalpų savininko sutikimas registruoti UAB.

5. Kai notaras patvirtina, kad visi dokumentai yra teisingai parengti ir atitinka tą dieną galiojančius įstatymus, dokumentus grąžina steigėjui ar steigėjo įgaliotam asmeniui. Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo juos pristato Registrų centrui.

6. Registrų centre užregistruojama nauja UAB arba MB. Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo tuomet nuvyksta į Registrų centrą pasiimti įsteigtos UAB arba MB įstatų.

Registrų centras UAB registruoja per 3 darbo dienas.

Po UAB ar MB įsteigimo nepamirškite buhalterinės apskaitos 

 

Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

/* */